Produkty


Produkty na‘eho výzkumu a vývoje

Měřiče úletu

 • Měřiče úletu prachových částic za oklepávanými filtry.
 • Měřiče úletu prachových částic za kontinuálními odlučovači

Digitální stavoznaky pro cisterny

 • Měření a signalizace hladiny v autocisterně pro transport kapalin.

Hustoměry

 • Hustoměr pro průmysl a potravinářství vyznačující se ‘irokým použitím.

Termoboxy

 • Laboratorní termostat na bázi Peltierových článků (polovodičové prvky, umožňující topit i chladit), využitelný např. pro teplotní stabilizaci kolon plynových chromatografů. Přístroj udržuje teplotu na požadované hodnotě nezávisle na kolísání teploty okolí.

Laboratorní naná‘ecí zařízení

 • Přístroj pro reprodukovatelné naná‘ení vzorků nátěrových hmot ve stolním provedení.

Technologická tabla, displeje

 • Technologická tabla - zobrazování stavů dvouhodnotových i analogových veličin, včetně ovládání. Digitální displeje.

Zařízení pro mikrovlnný ohřev

 • Chemický reaktor v netlakovém (batch) provedení
 • Chemický reaktor v tlakovém provedení

Služby

 • Kompletace armatur s libovolnými typy pohonů
 • Aplikace počítačového rozpoznávání obrazu v reálném čase
 • Datové radiové přenosy pro účely řízení a vizualizace technologií

Digitální stavoznak pro cisterny


Funkce

Měření a signalizace hladiny v autocisterně pro transport chemikálií.

Signalizace různých stavů

 • Minimum - žlutá LED
 • 1. mezipoloha (mezi min. a 50%) - žlutá LED
 • 50% - žlutá LED
 • 2. mezipoloha (mezi 50% a maximem) - žlutá LED
 • Požadované plnění (cca 80%) opticky a akusticky (houkačka přeru‘ovaně)
 • Havarijní maximum (cca 95%) opticky a akusticky (houkačka trvale)
 • Signalizací polohy plováku mezi těmito mezemi. Houkačka bude odbavována spínačem.

Dodávka zahrnuje

 • Stavoznak délky cca 2m
 • Prvky měřících, signalizačních a silových obvodů (včetně skříňky, jističe, LED indikace, obvodu pro zji‘tění a obrácení chodu fází externě napájeného motoru čerpadla ap.) dle zadání
 • Úpravu víka
 • Propojovací vodiče/kabely
 • Pogumování jímky
 • Výrobu vlastního zařízení a jeho montáž na vůz
 • Zpracování dokumentace

Termobox GT95


Funkce

Pod tímto názvem se skrývá laboratorní termostat na bázi Peltierových článků (polovodičové prvky, umožňující topit i chladit), využitelný např. pro teplotní stabilizaci kolon plynových chromatografů. Přístroj udržuje teplotu na požadované hodnotě nezávisle na kolísání teploty okolí.

Popis

Laboratorní termostat tvoří dvě skříňky.

 • Tepelně izolovaná skříňka vlastního termoboxu z ocelového plechu, krytá vypalovací barvou, se snímacím víkem obsahuje Peltierovy články a ventilátorky, v‘e napájeno bezpečným napětím.
 • Skříňka regulátoru z plastické hmoty obsahuje vestavěné ovládací, signalizační a jistící prvky včetně síťového zdroje a pohyblivého síťového přívodu.
Obě skříňky jsou propojeny kabelem, opatřeným na obou koncích konektory typu Canon. Teplota termostatovaného prostoru je snímána odporovým teploměrem.

Technické parametry

ParametrHodnotaPoznámka
Teplotní rozsah+10 až +50°Cstandardně nastavitelný v rozmezí (při teplotě okolí +10 až +35°C)
Nastavení žádané hodnoty plynule stavitelné v celém rozsahu
Necitlivost regulátoru± 0,25°C 
Třída přesnosti1,6 
Signalizacena regulátoru 
akčních zásahů "topí“ – svítí červená LED dioda I
“chladí“ – svítí červená LED dioda II
horní údaj: měřená (Pv)
spodní údaj: žádaná (Sv)
připojení na síť LED regulátor se rozsvítí
Doba náběhu15 minutpo připojení na síť
Časová konstantatypicky 20 minutprázdného termoboxu
Napájecí napětí230 V, 50 Hz 
Příkonmax. 35 VA 
Krytí dle ČSN 330330IP 40 
Rozměry  
regulátordle typu 
termobox100 x 450 x 200 mm‘ x d x v - vněj‘í
termobox50 x 400 x 30 mm‘ x d x v - vnitřní (užitný prostor)
Hmotnostdle typuregulátor
4,8 Kgtermobox
termobox10 až 80%okolního prostředí
Životnost1,5e105 hod. 

NaZa´11


Funkce

Přístroj pro reprodukovatelné naná‘ení vzorků nátěrových hmot ve stolním provedení.

Popis

 • pohon servomotorem IAI
 • una‘eč natahovacího pravítka s volitelným přítlakem
 • nastavitelná rychlost posuvu
 • jednoduché ovládání
 • snížená hlučnost

Technické parametry

ParametrHodnotaPoznámka
Rychlost posuvu10 - 150 mm/secv krocích po 10 mm/sec
Délka dráhy mezi krajními polohami280 mm 
Délka dráhy pro zrychlení a zpomalenímax. 20 mm 
Napájení230V, 50Hz 
Příkon25VA 
Pojistka3,15 A 
Hmotnost přistroje7,0 kg 
Rozměry přístroje660 x 226 x 125 mmd x ‘ x v

Provedení

Skříňka a konstrukční prvky jsou kombinací hliníkových tlakových odlitků a lakovaného ocelového plechu, pracovní plocha pro naná‘ení je z 6mm skla; una‘eč naná‘ecího pravítka a svěrka papíru z nerezavějící oceli

Technologická tabla, displeje

Nabízíme technologická tabla pro zobrazování stavů dvouhodnotových i analogových veličin, včetně ovládání. Analogové údaje zobrazujeme pomocí digitálních displejů, které komunikují po sériové lince RS485.
© GEMA s.r.o. 2010-2011 | Administrátor