Reference


Zadavatelé a zakázky společnosti GEMA s.r.o.

Nejvýznamněj‘í zadavatelé

  • Synthesia a.s. Pardubice
  • Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Pardubice
  • Explosia a.s. Pardubice
  • AVX Lan‘kroun
  • TCZ Pardubice
  • Panasonic Pardubice
  • Herbacos Bofarma Pardubice

Detailní rozpis v‘ech referencí

Stáhnout   Reference ke stažení v .xls formátu
© GEMA s.r.o. 2010-2011 | Administrátor