Služby


Poskytované služby:

 • Analýza problémů, vývoj zařízení v oborech
  • měření a regulace, speciální čidla
  • automatizace technologií
  • robotizovaná pracovi‘tě, jednoúčelové stroje
  • zpracování obrazu v reálném čase, strojní vidění
 • Projektová dokumentace
 • Nasazování programovatelných automatů
 • Software PC
 • Kalibrace a validace

PLC Programovatelné Automaty


Pro řízení technologií doporučujeme a používáme ve vět‘ině případů programovatelné logické automaty (PLC) MELSEC od firmy Mitsubishi Electric. Tato firma je jedním z největ‘ích světových dodavatelů PLC (vedoucí na trhu miniaturních automatů). Přes 4 milióny již nainstalovaných systémů zaručují návratnost investic svou mimořádnou kvalitou a životností v náročných průmyslových aplikacích. PLC Mitsubishi nabízí v‘e od jednoduchého řízení strojů až po kompletní automatizované systémy technologických výrob pro celé továrny.

Komunikace: U v‘ech uvedených řad je k dispozici ‘iroká paleta vstupních a výstupních modulů, binárních, analogových, polohovacích a dal‘ích speciálních karet. Sběrnice je možné propojit kabelem, což umožňuje kombinovat moduly řady AnS s moduly řady AnN. Napojení na nadřazený počítač může být realizováno po sériové lince (RS 232C, RS 422, RS 485) nebo po síti ETHERNET, pro ovládání vět‘ích technologických procesů je možno zapojit automaty do sítí ETHERNET, PROFIBUS, DEVICE NET, CC LINK, Net/B, NET II a NET/10.

Mitsubishi nabízí ře‘ení pro každou třídu úloh (PLC od jiného výrobce nabízíme v případě, že zákazníka nepřesvědčíme o výhodnosti použití PLC Mitsubishi).

Alpha

Mikrokontrolér pro nejmen‘í aplikace od 14 do 28 I/O s možností až osmi analogových vstupů, s programově ovládaným čtyřřádkovým displejem, s hodinami a ročním kalendářem.
Alpha

FX1S

Malé kompaktní PLC. Schopnost zpracovat velmi rychlé události (60KHz) na vstupu, (100KHz) na výstupu se softwarovou podporou umožňuje snadné ovládání dvou nezávislých os bez nutnosti dal‘ích hardware (polohovacích) modulů. Možnost doplnění PLC o zabudovaný displej, umožňující monitorování vnitřních proměnných, jejich nastavování a editaci. Touto vlastností doposud disponovaly pouze tzv. mikrokontroléry, jejichž technické možnosti jsou v‘ak nesrovnatelně niž‘í než možnosti těchto PLC. Tato řada se dodává ve čtyřech velikostech s různým počtem vstupů a výstupů (od 6/4 do 16/14).
FX1S

FX1N

Jako FX1S a navíc modularita (lze roz‘ířit o dal‘í I/O bloky) a vět‘í počet vstupů a výstupů (od 8/6 do 36/24).
FX1N

FX2N

Tento kompaktně modulární řídicí systém patří svou kapacitou až 256 vstupů/výstupů do střední kategorie programovatelných automatů. Tato řada automatů kombinuje výhody kompaktní jednotky s modularitou systému za nízkou cenu. Je nejrychlej‘ím systémem ve své třídě (80ns/log.instrukci). Výhodou je možnost kombinovat různé typy výstupů a funkčních modulů z řady FX0N i FX2N. Samozřejmostí je implementace PID regulátoru.
FX2N

FX3U

Třetí generace kompaktně modulárních automatů otevírající hranice do v‘ech oblastí automatizace – od řízení výrobních procesů přes technologické linky až po speciální stroje s polohováním.
FX3U

AnS

Automaty řady AnS jsou malé modulární řídicí systémy s kapacitou do 1024 vstupů/výstupů. K dispozici je několik druhů výkonných procesorů s rychlým matematickým koprocesorem pracujícím s plovoucí řádovou čárkou a integrovanými PID regulátory. Zpracování informací zaji‘ťuje 32bitová centrální procesorová jednotka. Pro ovládání vět‘ích technologických procesů je možno zapojit jednotky do sítí ETHERNET, PROFIBUS, Device Net, Net/B, NET II a NET/10. V nabídce je více než 60 modulů pro tuto řadu automatů.
AnS

QnAS

QnAS série je nová generace modulárních a výkonných programovatelných automatů (PLC). Vysoká rychlost prováděných instrukcí v CPU s výpočty v plovoucí řádové čárce předurčují tuto novou generaci PLC pro nejnáročněj‘í aplikace. Tato PLC jsou ideální pro střední aplikace v rozsahu do 1024 I/O resp. 8192 distribuovaných I/O. Vzájemná kompatibilita systémů AnS a QnAS umožňuje dal‘í využití karet stávajících systémů. Při požadavku na roz‘íření systému nebo na zrychlení programové smyčky stačí vyměnit procesor za výkonněj‘í. V nabídce je více než 60 modulů pro tuto řadu automatů.

QnA, QnAR

Tyto řady modulárních programovatelných automatů jsou určeny pro nejnáročněj‘í aplikace řízení velkých strojů a rozsáhlých technologických procesů. K dispozici jsou různé druhy procesorů až po procesory s kapacitou 4096 I/O a s rychlostí zpracování aritmetických operací, dosahující rychlosti multiprocesorových systémů. Tyto programovatelné automaty je možno používat již i v aplikacích, které byly dříve vyhrazeny pouze DCS systémům. Vrcholem řady je redundantní systém Q4AR se zdvojenými zdroji, CPU a síťovými kartami, který je vhodný zejména pro řízení procesů, u kterých nesmí dojít k výpadku.

Systém Q

Multiprocesorová technologie, do 4 CPU
Vysoký výkon, 34 ns/logickou instrukci

Paměť
 • 24k až 252k kroků podle typu CPU
 • lze snadno roz‘ířit zasunutím PCMCIA karty až na 32Mbyte

Dobu cyklu je možno nastavit pevně na 0,5ms až 2000ms po 0,5ms.
Auto-diagnostika s historii chyb, integrovaná do CPU jednotky

Dva komunikační porty
 • USB - 12-ti násobné násobné zrychlení přenosu programu
 • RS232
 • současné použití USB i RS232
Integrované prvky IT technologie
 • Web server - v PLC jsou HTML stránky technologie
 • e-mail, SMS - rozesílání alarmních hlá‘ení, reportů o výrobě, aktuálním stavu zařízení apod.
 • FTP - dálkový přesun vět‘ího množství dat či programu

Malé rozměry, zmen‘ení o cca 35% oproti stávajícím řadám (A/Q), tedy 98 mm x 98 mm x 245 mm

Nové moduly
 • Ethernet 100 Mbaudu
 • modul pro ovládání pohonu, umožňující současné ovládání až 32 os a dal‘í
System QSoftware PC


Operační systém

V oblasti PC se převážně zabýváme operačním systémem Windows.

Monitorování, ovládání řídícího systému

Pro monitorování a ovládání řídícího systému, který je obvykle reprezentován PLC (Mitsubishi, Allen-Bradley, Teco, Siemens, …) nebo moduly pro sběr dat (ADAM, IDAM,IPCON, ...) nejčastěji používáme vizualizační software CitectSCADA australské firmy Citect Pty. Ltd..

CitectSCADA - malé aplikace a Visual Basic

Citect je vhodný i pro malé aplikace (viz obr. - automatické zakládání ...). včetně aplikací typu OEM (například stroj na výrobu PET lahví). Malou aplikací rozumíme nasazení 1 PC ve spolupráci s 1 PLC nebo s moduly pro sběr dat. Při použití modulů nabízíme jako alternativu vývoj aplikace ve Visual Basicu 6.0, která je „‘itá na míru“. Pro tuto kategorii úloh je charakteristické, že jsou zaznamenávána naměřená data z jedno či více modulů sběru dat či jiných speciálních zařízení, která komunikují po sériové lince. Mohou být řízeny i výstupy či poskytována data jiným programům přes standardní softwarová rozhraní. Sériovou komunikaci se speciálními zařízeními lze naprogramovat i v Citectu.
CitectSCADA

CitectSCADA - velké aplikace

Citect lze nasadit na aplikace v‘ech velikostí. Příkladem jedné z největ‘ích aplikací Citectu je projekt řízení a vizualizace dolu „Olympic Dam“ (viz obr.). Těží se zde měď, uran, zlato a stříbro. Důl se rozkládá na plo‘e 29.000 hektarů. Aplikace má 441.257 IO bodů (vstupů/výstupů), 63.387 alarmů, 20.445 trendů, 10 IO serverů, 60 klientů, 2 SQL servery, 148 PLC, 115 seriově připojených zařízení.

Zvlá‘tě na velkých aplikacích vyniknou jeho vlastnosti:
 • architektura klient-server
 • redundance
 • knihovny, ‘ablony a styly
 • objektové koncepce
 • aplikační jazyk Cicode a CitectVBA
 • a dal‘í

Velkou výhodou je skutečnost, že tyto vlastnosti může využívat každá aplikace Citectu, tedy i ta nejmen‘í. Důsledkem je jednotný vývoj v‘ech aplikací, tedy v konečném efektu jednotné ovládání, velmi krátká doba vývoje a také rychlé a jednoduché roz‘iřování aplikace.
CitectSCADA

Informační Technologie - „Plant2Business solutions“

Poskytujeme softwarové služby zasahující do oblasti IT. Firma Ci Technologies Ltd. nabízí rodinu midleware produktů „Plant2Business solutions“. Produkt „Plant2Business Server“ zpřístupňuje data SCADA software Citect (ale i jiných výrobců) databázovým serverům MS SQL server (MSDE) a Oracle. Data je dále možno zprostředkovat na Internet / Intranet prostřednictvím produktu „Plant2Net“ nebo do mobilní sítě s použitím WAP pomocí produktu „Plant2Pocket“.

CitectBatch

Batch ře‘ení určené pro farmaceutický/potravinářský průmysl, kde je potřeba splňovat požadavky validace podle FDA.
Plant2Business

Informační Technologie - databáze

V oblasti IT služeb nabízíme dále vývoj a údržbu databází Accessu, MSDE a MS SQL Serveru. K „Plant2Business Server“ nabízíme alternativu vlastní aplikace v Microsoft Visual Basicu.
Microsoft SQL Server

Visual Basic, VBA

Nabízíme tvorbu aplikací v Microsoft Visual Basicu. Díky jeho variantám (Visual Basic for Aplication - VBA, VBScript) jsme schopni doplnit do různých aplikací (MS Office, Citect, GeniDaq, Web Control, …) subsystémy, algoritmy a nové vlastnosti.
Visual Basic

Visual Basic a Citect

Do Citectu jsme doplnili vlastní subsystémy, jako subsystém výkresové dokumentace (.dwf) nebo subsystém obsluhy vlastních čteček bezkontaktních identifikačních karet, použitelný pro komunikaci se v‘emi stanicemi, nejen Citect servery.
Visual Basic a Citect

Visual Basic a Kancelářské aplikace

Nabízíme tvorbu kancelářských aplikací ve formě rozsáhlých maker (VBA) v MS Office. Použitím maker lze zautomatizovat celou řadu rutinních úloh.

AutoCAD

Dále nabízíme tvorbu strojních a elektro výkresů v AutoCADu. Tyto výkresy mohou být součástí námi vypracované projektové dokumentace.
AutoCAD

© GEMA s.r.o. 2010-2011 | Administrátor